مصاحبه با ملالى جويا عضو پارلمان افغانستان (فایل صوتی)

سه شنبه ، ۶ آذر ۱۳۸۶؛ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷

چاپ

مصاحبه با ملالى جويا عضو پارلمان افغانستان

راديو پژواك - ونكوور