مصاحبه با تراب حق‌شناس درباره مسئله فلسطين (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق‌شناس


درباره مسئله فلسطين و حملات ارتش اسرائيل به مردم فلسطين