مصاحبه با تراب حق‌شناس در باره اوضاع فلسطین و اسرائیل (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو پژواک: مصاحبه با تراب حق شناس

درباره اوضاع فلسطین و اسرائیل


ونکوور (کانادا)، ۳۰ اوت ۲۰۰۴