مصاحبه با تراب حق شناس پيرامون نقش ياسر عرفات در جنبش فلسطين (فایل صوتی)

جمعه ، ۲۲ آبان ۱۳۸۳؛ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۴

چاپ

رادیو برابری: مصاحبه با تراب حق شناس


پيرامون نقش ياسر عرفات در جنبش فلسطين