فراخوان فعالین چپ اسرائیل به حزب چپ آلمان برای حمایت از یک صلح عادلانه در خاور نزدیک

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

فراخوان فعالین چپ اسرائیل به حزب چپ آلمان
برای حمایت از یک صلح عادلانه در خاور نزدیک

در ‏تاریخ پنجشنبه 25 مارس 2010 خواستار شدند که این حزب برای برقراری صلح و پایان منازعه اسرائیل- فلسطین ‏سیاست همراهی در
پیش گیرد. از جمله امضاء کنندگان این نامه اساتید دانشگاه، فعالان سرشناس، افرادی که از خدمت ‏سر بازی سرباز زده اند و هنرمندان بنام میباشند. یادآوری می کنیم که مواضع جریان های چپ چه رسمی و چه غیر ‏رسمی در آلمان بیشتر جانبدار اسرائیل است، هرچند صداهای اعتراض رسایی هم علیه سیاست های استعماری این ‏کشور به گوش می رسد.‏

‏      بیش از 100 تن از فعالان چپ اسرائیلی در یک نامۀ سرگشاده خطاب به حزب چپ آلمان ‏‎(Di Linke)‎،

‏     روزنامه یونگه ولت شماره 73-27/28 مارس 2010 کوتاه شدهء این نامه را چاپ کرده که در زیر ترجمهء آن ‏را ملاحظه می کنید:‏
    
    ‏ 
رفقای عزیز

‏ این نامه را ما به عنوان شهروندان اسرائیلی که در گروهها و سازمانهای چپ در اسرائیل و فلسطین فعالند، برای شما ‏میفرستیم. همۀ این فعالان در زمینه های حقوق بشر، محیط زیست، صلح، حمایت از پناهندگان ، عدالت اجتماعی، ‏حقوق کار، حقوق زنان و غیره مبارزه می کنند.‏
‏     
ما خواهان آن هستیم که در سرزمین  و  جامعه خودمان یک تحول اجتماعی اساسی صورت گیرد که در آن ‏اشغال سر زمینهای فلسطینی ها بپایان برسد و جامعه ای شکل بگیرد که همۀ ساکنان آن اعم از زن و مرد، اسرائیلی و ‏فلسطینی از حقوق برابر برخوردار باشند.‏
‏    
اخباری که از فعالیتهای حزب شما در رابطه با اوضاع منطقه و موقعیت اسرائیل – فلسطین منتشر گردیده، مارا ‏به ارسال این نامه وادار نمود. از آن جمله است شرکت اعضای رهبری حزب شما در یک تظاهرات در ژانویه 2009 ‏در برلین، که در آن تقاضای ادامۀ بمباران باریکۀ غزه شده بود و یا اینکه برقراری و پذیرش یک گروه کاری در ‏سازمان جوانان حزب شما (با نام باک شالوم ‏BAK shalom‏) که از هرگونه اقدام نظامی دولت اسرائیل علیه ‏فلسطینیها (بدون قید و شرط) حمایت می کند و شعارهای ناسیونالیستهای اسرائیلی راسر می دهد. و سرانجام سکوت ‏اکثریت اعضای رهبری شما در رابطه با سیاست اشغال اسرائیل و حمایت ضمنی از آن . همۀ اینها ما را وادار می ‏کند که دیگر ساکت نباشیم و دخالت کنیم.‏
‏     
پروپلماتیک چنین دخالتی بر ما آشکار است. ما براین نظر نیستیم که برای شما دیکته کنیم که چگونه در مملکت ‏خودتان فعالیت کنید و موضع بگیرید. ‏
‏     
ما میدانیم که گفتار (دیسکورس) مربوط به اسرائیل در آلمان ، بدلایل قابل فهم و بسیار مهم ، تم و معنای بسیار ‏حساسی دارد. هشیاری تاریخی در مقابل هولوکاست و نیز در آلمان معاصرمسأله مبارزه علیه آنتی سمی تیزم (یهود ‏ستیزی)، از وظایف بسیار مهم هر جنبش آزادیخواهی می باشد. و درست بهمین خاطر، برای ما بسیار مشکل است که ‏درک کنیم چگونه  تایید سیاست اشغالگرانۀ اسرائیل در آلمان بعنوان درس گیری از «تاریخ آلمان » توجیه می گردد و ‏مورد حمایت قرار
میگیرد.‏
جمهوری فدرال آلمان مسئول است:‏
‏     
اگر ما به شما متوسل می شویم بخاطر اینست که از اهمیت آلمان بعنوان قدرت اصلی در اتحادیه اروپا و نیز نفوذ ‏آلمان در خاور نزدیک آگاه هستیم. رابطۀ فشرده دیپلماتیک آلمان با اسرائیل و فعالیتهای نظامی آن در منطقه و حمایت ‏فعال از سیاست اشغالگری اسرائیل این واقعیت را ثابت می کند که آلمان را در نقش بازیگری ببینیم که در رابطه با ‏جنایت  جنگی اسرائیل و اقدامات آن علیه حقوق خلقها مسئول و پاسخگوست. بخاطر این دلایل است که ما خود را ‏محق میدانیم که از شما، بعنوان فعالین خواهان تغییر اجتماعی در آلمان و بعنوان اعضای حزبی که در پارلمان و ‏حکومت های محلی نمایندگی می شود، پاسخگویی اعمال دولت خود را در رابطه با سرزمین ما بعهده بگیرید.‏
‏     
سیاست اشغال دائمی و سلب حقوق از مردم فلسطین، به هیچ عنوان تنها  مسئله داخلی اسرائیل نیست. حاکمیت ‏ضد دموکراتیک دولت اسرائیل بر بیش از 3 میلیون زن و مرد فلسطینی، که از هرگونه حق انتخاب محروم هستند ، ‏همچنین جنایات جنگی که در مناطق اشغالی صورت گرفته، مسائلی هستند که بیش از همه باید مورد توجه کسانی ‏قرار گیرد که برای حقوق بشر مبارزه می کنند. بیش از همه شهروندان اروپایی هستند که باید بخاطر سیاست تهاجمی ‏و استعمارگرایانۀ دولت هایشان در خاورمیانه که در حال حاضر هم ادامه دارد، پاسخگوی منازعه خاور نزدیک ‏باشند. ‏
‏     
با همۀ اینها، بنظر می رسد که مقصر دانستن اسرائیل و محکومیت آن با اکراه شدیدی مواجه می شود. حمایت ‏های اقتصادی، نظامی و سیاسی اتحادیهء اروپا و بخصوص آلمان از اسرائیل، برای مثال در شکل ارسال اسلحه و ‏سرمایه گذاری های کلان و یا برخورداری از امتیازات ویژه  در قراردادهای تجاری با اسرائیل، نه تنها حمایت از ‏یک پروسه صلح  دايمی نیست، بلکه عملا سیاست اشغال و سرکوب همه جانبه خلق فلسطین را تداوم می بخشد.‏
‏     
بهمین خاطر ، و بعلت ضعف فلسطینی ها و تحت ستم بودن آنها، ضرورت اعمال  فشار  بر اسرائیل از جانب ‏جامعه بین المللی هر چه بیشتر بچشم میخورد. چرا که طرف قوی تر بدون فشار مؤثر هرگز موضع خود را تغییر ‏نمی دهد.  دولت اسرائیل بارها نشان داده است که بدون فشار کارآمد از سوی جامعه بین المللی و دولتها اصولا حاضر ‏به بستن قرارداد صلح و پایان اشغال سرزمینهای فلسطینی نیست.‏
‏     
آنچه ما را به ارسال این نامه تشویق می کند موفقیت اخیر شما در انتخابات پارلمان آلمان است و این امید را در ‏ما بر می انگیزد که تقویت موضع شما باعث شود که مسائل عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی ، حقوق زنان و جنبش ‏ضد نژادپرستی در آلمان فدرال به موضوع روز در صحنه سیاست آلمان بدل گردد. ما مطمئنیم که سیاست چپ و ‏حمایت گرانه درصحنۀ بین المللی نیز باید طرح و برنامه خود را داشته باشد و ما انتظار داریم که حزب شما در این ‏زمینه هم فعالانه به دیالوگ بین المللی با چپ ها، نیروهای ضد نژاد پرستی و نیروهای فمینیست بپردازد. بعنوان ‏بخشی از چنین دیالوگی ما در اینجا نقطه نظرات خود را در رابطه سیاست حزب شما در مسئله منازعه اسرائیل – ‏فلسطین ترسیم می کنیم .‏
‏     
ما بر این عقیده هستیم که دولت اسرائیل را برای اشغال  و سیاست نژاد پرستانه و جنایات جنگی نباید تشویق کرد ‏و باین ترتیب آنرا تقویت نمود. بلکه تنها اعمال سیاستی که برای اسرائیل روشن کند که اقدام علیه حقوق بین المللی ‏پذیرفتنی نیست، می تواند یک صلح عادلانه برای تمام مردان و زنان ساکن این سرزمین ببار آورد. ‏
چند توصیه :‏
‏    
  از نظر ما ، مطالبات مشخصی که حزب شما می تواند پیشنهاد کند، از این قرار است:‏

‏     1 - توقف هرگونه صادرات اسلحه به اسرائیل ( . . .)، زیرا آلمان نه تنها از دولتی که بطور سیستماتیک حقوق ‏بین المللی را زیر پا می گذارد حمایت می کند، بلکه این کشور را با اهداء میلیاردها یورو تشویق می نماید. (حتی ‏اخیرا دولت اسرائیل از آلمان تقاضا کرد که دو کشتی جنگی به ارزش میلیونها یورو به آن هدیه کند!)  ‏
‏        2- جلوگیری از افزایش قراردادهای تجارتی بین  اتحادیهء اروپا و اسرائیل  (......) هنگامی که اروپا گسترش ‏مناسبات اقتصادی خود را با اسرائیل بعنوان بهبود روابط و اعتماد متقابل در نظر می گیرد، دولت اسرائیل چنین ‏قدمهایی را بعنوان نقطه ضعف اروپا و تشویق خود به ادامه تعرض به حقوق بشر ارزیابی می کند. پیشنهاد ما برای زیر ‏فشار گذاشتن اسرائیل، ممنوعیت صادرات کالاهای اسرائیلی را که تماما یا بخشا در مناطق اشغالی (از جمله بیت ‏المقدس شرقی) تولید می شوند، ضروری تلقی می کند. ‏
‏      3- درخواست برپایی دادگاهی علیه کسانی که جنایات جنگی در منازعه اسرائیل – فلسطین مرتکب شده اند و ‏اجرای پیشنهادهای گزارش گلداستون [نمایندهء کمیسیون حقوق بشر ملل متحد برای بررسی عملیات نظامی اسرائیل ‏علیه غزه در ژاویه 2009].‏
‏     4 - حمایت از سازمانها و فعالین جامعه مدنی در اسرائیل – فلسطین و بیش از همه از مقاومت غیر خشونت آمیز و ‏دموکراتیک بر علیه کشیدن دیوار [جدا سازی] و اسکان غیر قانونی یهودیان در مناطق اشغالی.‏
‏      ‏
‏      با بذل توجه باین پیشنهادات ما امیدواریم که حزب شما موفق شود با درنظرگرفتن  اهمیت پاسخگویی کشور آلمان و ‏مردم آلمان در بارۀ آنچه در خاور نزدیک می گذرد، بحث   گسترده ای را سازمان دهد. از نظر ما، این بحث می باید هم ‏از جنبه های تاریخی و هم در رابطه با موقعیت فعلی و با نظرداشت منافع همۀ ساکنان زن و مرد منطقه، سیاستی را ‏برای صلح، برابری اجتماعی و حقوق بشر پیشنهاد کند و به بحث بگذارد. ‏
‏     
ما خوشحال خواهیم شد که بهمراه رفقای فلسطینی مان هم چنین سایر همراهان از زن و مرد ، در بحث هایی که در ‏حزب شما در رابطه با مسائل منطقه صورت می گیرد، فعالانه شرکت نموده و امیدواریم که این نامۀ سرگشاده به یک ‏دیالوگ پر ثمر و با حقوق برابر بین چپ ها در آلمان و چپ ها در اسرائیل – فلسطین منجر گردد.   ‏

‏ (بیش از صد تن از شخصیتها و فعالین چپ اسراییلی \ فلسطینی از جمله موشه سوکرمان نویسنده مشهور اسراییلی نامه ‏را امضا کرده اند که عیناً در زیر می آوریم.) ‏

Miriam Abed-ElDayyem, Gadi Algazi, Udi Aloni, Galit Altschuler, Hila Amit, Roey Angel, ‎Asaf Angermann, Gabriel Ash, Reuven Avergil, Danna Bader, Roni Bande, Ronnie Barkan, ‎Yossi Bartal, Ofra BenArtzi, Mor Ben Israel, Yoav Beirach Barak, Elaenor Cantor, Shai ‎Carmeli Pollack, Alex Cohn, Adi Dagan, Silan Dallal, Yossi David, Daniel Dokarevich, ‎Keren Dotan, Ronen Eidelman, Nimrod D. Evron, Eli Fabrikant, Tamar Freed, Michal ‎Givoni, Tsilli Goldenberg, Anat Guthmann, Connie Hackbarth, Yuval Halperin, Iris Hefetz, ‎Hanan Hever, Shir Hever, Chaya Hurwitz, Argo Inna, Hedva Isachar, Matan Israeli, Matan ‎Kaminer, Reuven Kaminer, Adam Keller, Hava Keller, Yana Knopova, Peretz Kidron, Assaf ‎Kintzer, Yael Lerer, Orly Lubin, Adi Maoz, Eilat Maoz, Naomi Mark, Anat Matar, Hagai ‎Matar, Michaeli Maya Wind, Edu Medicks, Yosefa Mekayton, Rotem Mor, Susanne Moses, ‎Avital Mozes, Naama Nagar, Ido Nahmias, Dorothy Naor, Regev Nathansohn, Ofer Neiman, ‎Norah Orlow, Hava Oz, Einat Podjarni, Yael Politi, Israel Puterman, Hili Razinsky, Moshe ‎Robas, Shadi Rohana, Yehoshua Rosin, Eddie Saar, Sergeiy Sandler, Gal Schkolnik, Ayala ‎Shani, Shemi Shabat, Aviram Shamir, Tali Shapiro, Fadi Shbeta, Ehud Shem Tov, Mati ‎Shemoelof, Yehuda Shenhav, Kobi Snitz, Gideon Spiro, Bilha Sündermann Golan, Roy ‎Wagner, Michael Warschawski, Sharon Weill, Yossi Wolfson, Uri Yaakobi, Sergio Yahni, ‎Kim Yuval, Michal Zak, Shimri Zameret, Mai Zeidani, Talilla Ziffer, Beate Zilvesmidt, ‎Moshe Zuckermann
 


‎.‎
‎  ‎