چاپ
شماره ۱۴ نشريه دانشجويى جهان نوين منتشر شد
شماره چهاردهم نشريه جهان نوين/ ارديبهشت ۱۳۹۰ / در اين شماره مى خوانيد:
سرمقاله: آيا هنوز هم قبله‌ى آمال آمريكاست؟!
اقشار آسيب پذير با هواپيما رفت و آمد مى‌كنند
آن سوى خبرها
اخبار كارگرى فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰
اخبار دانشجويى فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰
هدفمندى يارانه‌ها و دانشجويان
تداوم اعتصاب غذاى زندانيان سياسى زندان گوهردشت كرج
در كوچه خيابان هاى شهر
يادى از معلمان زندانى
بهار نزديك است
واقعيت، واقعيت
نظم سرمايه دارى به ضد ماست
دانلود نسخه پی دی اف شماره چهاردهم
آدرس اینترنتی نشریه