نشریه رادیکال شمارۀ هفت منتشر شد

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

كمونيستها و انقلاب ۵۷ / سلاح و انقلاب / ايده آليسم ضد تاريخى منجنيق / شوراهاى مردمى، قدرت سياسى و انقلاب / تركيه و نئوليبرال هاى محافظه كار / زن در اديان توحيدى

دانلود نسخه پی دی اف