نشریه آلترناتیو شماره دوازده منتشر شد

يكشنبه ، ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱؛ ۰۶ مه ۲۰۱۲

چاپ

در اين شماره مى خوانيد:
اول ماه مه، مارش جهانی طبقه کارگر  /  چرا جنگ؟ کدام جنگ؟  /  سبزها، سفیدها، سرخ ها    /  چرا حق با مارکس بود؟  /  1 اردیبهشت؛ سال روز مقاومت ضد ارتجاعی - ضد لیبرالی جنبش دانشجویی 
http://alternative-magazine.blogspot.com
دانلود نسخه پی دی اف