نشریه آتش شماره هفت منتشر شد

شنبه ، ۱۰ تیر ۱۳۹۱؛ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲

چاپ

در این شماره:
حمله به حق سقط جنین در ترکیه /  کردستان: زندگی در برزخ حاشیه / در ستایش ترانه هایی که ساخته نمی شوند / گفت و گو با چند نصاب دکل / مارکسیسم رزمنده و ضرورت مبارزۀ نظری و حزبی

دانلود نسخه پی دی اف