برنامه تلویزیونی کادر: ویژه برنامه 16 آذر روز دانشجو

شنبه ، ۱۸ آذر ۱۳۹۱؛ ۰۸ دسامبر ۲۰۱۲

چاپ

برنامه تلویزیونی کادر از طریق سایت کومله
https://vimeo.com/54963365