گفت ‌وگو با سيلويا فدريچی فیلسوف ایتالیایی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مبارزه زنان يکی از مبارزات محوری ضدسرمايه‌داری است

برگردانِ جواد گنجی
گفت وگویی خواندنی با خانم سیلویا فدريچي، مارکسیست- فمنیست بلند آوازه ی ایتالیایی،

 

و یک معرفی کوتاه از اثر ارزنده ی او: «كاليبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت اوليه» (٢٠٠٤).

  • calibanandthewitch.jpgگفت ‌وگو با سيلويا فدريچی

 

نگاهی به کتاب کالیبان و ساحره
علی سالم

مقاله زیر نیز در این باره خواندنی ست
http://www.peykarandeesh.org/articles/791-federici.html