انباشت کار و تنزل جایگاه زنان

پنجشنبه ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴؛ ۱۸ فوریه ۲۰۱۶

چاپ

سیلویا فدریچی - ترجمه مهدی صابری

نوشته‌اي كه پيش‌رو داريد، فصل دوم از كتاب «كاليبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوي» اثر سيلويا فدريچي است كه توسط مهدي صابري در دست ترجمه است.