نويسندگان مرزها سفری به فلسطين‮ (‬ها‮)‬

يكشنبه ، ۲۱ آبان ۱۳۸۵؛ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶

چاپ

فيلمی مستند در‮ ‬۸۰‮ ‬دقيقه
از سمير عبدالله و خوزه راينس
ترجمهء تراب حق شناس
انتشارات بوک آرتوس