قهرمانان همتراز جنايتکاران

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

ترجمهء اميد مهری

شورای اروپا تصميم گرفته است تاريخ را عوض کند. اين نهاد قصد دارد اقدام خود را با يکی کردن متجاوزان و قربانيان، قهرمانان و جنايتکاران، رهايی‎بخشان و يورش‎آوران، کمونيست‎ها و نازی‎ها انجام دهد.
شورای اروپا معتقد است که اصلی‎ترين دشمنان نازيسم، يعنی کمونيست‎ها، جنايتکارانی‎اند که هم‎تراز نازی‎ها هستند. شورای اروپا امروز نگران و معترض است، در حالی که جامعه جهانی هيتلری‎ها را محکوم نمود، چنين محکوميتی هنوز نصيب کمونيست‎ها نشده است. به همين خاطر شورای اروپا پيشنهاد می‎کند که در اجلاس وسيع خود از ۲۴ تا ۲۷ ژانويه (۴ تا ۷ بهمن) چنين محکوميتی صورت بگيرد.

شورای اروپا گفته است که «آگاهی عمومی از جنايات رژيم‎های کمونيستی بسيار پايين است» و از اين موضوع اظهار نگرانی کرده است که هنوز «احزاب کمونيست در برخی کشورها قانونی‎اند و برخی‎‎اشان از جنايات اظهار ندامت نکرده‎اند.»
به عبارت ديگر، شورای اروپا پيشاپيش زير فشار قرار دادن کمونيست‎های اروپا را که هنوز توبه نکرده‎اند، اعلام می‎نمايد، همانگونه که جلادان گشتاپو و شکنجه‎گران در ماکرونيسوس (*) از کمونيست‎ها می‎خواستند توبه کنند.
سردمداران اتحاديه اروپا شايد به زودی تصميم بگيرند که احزاب کمونيست را غيرقانونی اعلام نمايند و درها را به روی امثال هيتلر و هيملر بگشايند. ما خوب می‎دانيم که اين دو هم با ممنوع کردن احزاب کمونيست و زندانی کردن کمونيست‎ها آغاز کردند.
اما نازی‎ها سرانجام در خون قربانيان خود غرق شدند و در ميان اين قربانيان ۲۰ ميليون نفر از جمعيت اتحاد شوروی سوسياليستی و صدها هزار کمونيست بودند که رهبری جنبش‎های مقاومت ملی را در يونان و تمام اروپا به دست گرفتند.
باری، آقايان مسئول در شورای اروپا برای تجديد روش‎هايی که تاريخ و مردم محکوم کرده‎اند دارند دير می‎جنبند، چرا که برادر بزرگشان که ايالات متحده باشد به طرق هيتلری مردم کشورها را و از جمله عراق را قتل‎عام می‎کند، کشوری که به ويرانه‎ای تبديل شده و زندان‎های آمريکايی در آن بی‎شمارند، زندانی‎هايی که هر روز هزاران بی‎گناه را به بدترين وجهی شکنجه می‎کنند.
جالب است که شورای اروپا هيچ چيز برای گفتن در رابطه با جنايات عليه بشريت آمريکا در عراق و زندان‎های هيتلری‎اش مانند گوانتانامو ندارد.

چگونه می‎توان باور کرد که شورای اروپای از سويی خود را مدافع حقوق بشر بداند و از سوی ديگر به هواپيماهای «سيا» اجازه ‎دهد تا انسان‎های محروم از هر گونه حقی را برای شکنجه به زندان‎های ويژه در اروپا بياورد؟
شورای اروپا نمی‎تواند از نقض حقوق بشر شکايت کند در حالی که در خاک خود تأسيس زندان‎های ويژه و شکنجه‎ی انسان‎های بی‎حقوق را تحمل می‎کند. دادگاه عدالت تاريخ روزی جنايات بی‎شمار برادر بزرگ را، از ويتنام تا شيلی و از آمريکای جنوبی تا عراق، به قضاوت خواهد نشست و در چنين روزی آقايان شورای اروپا به عنوان همدستان وی در آن حضور خواهند داشت.
من امروز متأسفانه وادار شده‎ام که بيش‎تر به نام مردگان حرف بزنم تا زندگان. پس به نام رفقای کمونيستم، به نام آنانی که گشتاپو به اردوگاه‎های مرگ فرستاد، به نام آنانی که به جوخه‎های اعدام سپرده شدند تا نازيسم درهم‎کوبيده شود و آزادی به کف آيد، من فقط يک کلمه خطاب به اين «آقايان» دارم: شرمتان‎باد!

ميکيس تئودوراکيس

آتن – ۲۶ دسامبر ۲۰۰۵


* ماکرونيسوس نام جزيره‎‎ای يونانی‎‎ست که کمونيست‎‎ها و اعضای جنبش مقاومت ضدهيلتری را در آن حبس کرده بودند.

۲۶ دسامبر ۲۰۰۵ برابر با ۵ دی ۲۰۰۵

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

منبع : سايت گزارشگران