مصاحبه با بهرام قديمی تحولات اخير در آمريکای لاتين و اعتلای نيروهای چپ (فایل صوتی)

دوشنبه ، ۸ اسفند ۱۳۸۴؛ ۲۷ فوریه ۲۰۰۶

چاپ

رادیو برابری: مصاحبه با بهرام قديمی

تحولات اخير در آمريکای لاتين و اعتلای نيروهای چپ