اطلاعیه سخنرانی خاویر الریگا در فرانکفورت

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

در مکزیک چه می گذرد؟ از زاپاتیست ها چه خبر؟
سخنرانی
خاویر الریگا

عضو هیئت تحریریهء نشریهء ربلدییا،
سایت شبکهء زاپاتیستی،
  و اکیپ یاری دهندهء کمیسیون ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا