بحران ها، شورش ها، اتوپی ها
دانشگاه پاریس 1 (سوربن) و پاریس غربی ـ نانتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به ابتکار نشریهء اکتوئل مارکس
بحران مضاعف اقتصادی و زیست ـ محیطی که امروز جهان را به لرزه درآورده، آیا فقط حلقه ‏ای از زنجیر طولانی شکاف هایی ست که تاریخ سرمایه داری مدرن را رقم می زند؟ آیا این بحران ‏دروازهء عصر نوینی را می گشاید؟ آیا شورش ها در میعادگاهی که مارکسیسم برای انقلاب تعیین کرده ‏بود حضور دارند؟ آیا اتوپی، به معنای مثبت آن، در خلاقیت براندازندهء اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اش ‏می تواند به واقعیت بدل گردد؟

کنگره بر اساس بخش های زیر سازمان می یابد:‏
بخش های علمی: فلسفه، اقتصاد، حقوق، تاریخ، جامعه شناسی، فرهنگ، زبان ها، علوم سیاسی، ‏مردم شناسی.‏
بخش های موضوعی: مطالعات فمینیستی، زیست ـ محیطی، انواع سوسیالیسم، انواع مارکسیسم.‏
جلسات عمومی چند رشته ای موضوعاتی را که با یکدیگر تداخل دارند مورد بحث قرار می ‏دهند.‏
نشریات تئوریک که در برگزاری کنگره مشارکت دارند طرح های ویژهء خود را پی می گیرند.‏
یک هزار پژوهشگر در کنگره شرکت خواهند داشت و مباحث خود را در قریب صد کارگاه ‏مطرح خواهند کرد.‏
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بخش اقتصاد:‏
در نگاه اقتصاددانان، بحران عمده ای که سرمایه داری به آن وارد شده قبل از هرچیز وظیفهء توضیح بحران را ‏پیش روی ما قرار می دهد. ماهیت این بحران چیست؟ آیا به بحران سال های 1970 شبیه است یا اینکه تکرار بحران ‏‏1929 است؟ در ورای این پرسش ها، پرسش های کلی تری نمایان می شود مربوط به پویایی تاریخی سرمایه داری، ‏مراحل توسعهء آن که آخرینش به لحاظ زمانی نولیبرالیسم است و نیز مرحلهء فراتر رفتن از سرمایه داری. یک بار دیگر ‏مجموعه ابزارهای تئوریک مارکسیستی سنتی با مفاهیم خاصش در صدر مباحث جای می گیرد، مانند تنزل نرخ سود، ‏اضافه انباشت، اضافه تولید، مصرف نامکفی، سرمایهء مجازی و عموماً بی ثباتی مالی و همچنین بازار جهانی و ‏امپریالیسم. در پشت این کنکاش های تئوریک، کوهی از سازوکارهای اقتصادی و داده های تجربی پیچیده قد برافراشته ‏است. غیر از جایگاه هژمونیک ایالات متحده که زیر سؤال رفته است، بحران، کشورهای کمتر پیشرفته را نیز که تا کنون ‏به سخت ترین شکلی از جهانی شدنِ نولیبرالی رنج برده اند تهدید می کند، اما از طریق چه سازوکارهایی؟
تاریخ سرمایه داری، به تفصیل، داوهای اجتماعی و سیاسی آشوبهای بزرگی را نشان می دهد که سرمایه داری ‏پی در پی از آن ها عبور کرده است از زمانی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی فریاد شورش ستمدیدگان را ‏بازتاب می دادند تا امروز. بحران کنونی یک بار دیگر دلیلی تکان دهنده برای حد اکثر جاه طلبی و حرص و طمع ورزی ‏طبقات مسلط است. این بحران تأییدی ست بر کارایی تحلیلی که مبارزهء طبقات را موتور محرک تاریخ می داند.‏
سرانجام مسألهء بدیل ها پیش می آید. چه نظام های اقتصادی و اجتماعی می توانند در فردای بحران معتبر ‏شناخته شوند؟ پیشروترین گزینش ها تا کجا جلو خواهند رفت؟ آیا آمریکای جنوبی که برخی از کشورهایش تا کنون در ‏برابر جهانی شدن نولیبرالی شوریده اند راه را نشان خواهد داد؟ آیا بحران پس از سه دهه نولیبرالیسم، اتوپی های کهنسال ‏را که پس از شکست کلیهء اشکال شوروی گرایی و سوسیال دموکراسی خفته بوده اند بیدار خواهد کرد؟ یا برعکس، ‏بحران به گسترش مداخلات نظامی و جنگ ها و برآمد جریانهای راست افراطی خواهد انجامید؟

ریاست کنگره: ژاک بیده، ژرار دومِنیل، استفان هابر
تماس: ‏این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
برای اطلاع بیشتر: ‏http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/‎
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادآوری: کنگره های پیشین در سال های 1995، 1998، 2001، 2004، 2007 برپا شده است و امسال کنگرهء ششم. ‏گزیده ای از مباحث ارائه شده به کنگره، پیش از این در سه جلد توسط انتشارات اندیشه و پیکار به فارسی‎ ‎منتشر شده ‏‎(www.peykarandeesh.org)‎‏ و علاوه بر آنها مقالات متعددی نیز جداگانه ترجمه و منتشر شده است. سه جلد ترجمهء کنگرهء ‏بین المللی مارکس روی سایت اکتوئل مارکس، انتشارات به زبان های خارجی، نیز قابل دسترسی ست.‏
‏22 تا 25 سپتامبر 2010‏