ساراماگو، داريوفو،گوستاو گاوراس، سامپدرو

فلک را سقف بشکافيم ‬  

جمعی از کمونيست های ايران

بحران سياسی جمهوری اسلامی و انتخابات مجلس هفتم
( مقاله ای تحليلی که دوستانی لطف کرده برای ما فرستاده اند ) ‬
 

حسن پويا

پروژه کشتار تابستان ۶۷ ‬  

 

فراخوان به جهارمين کنگره بين المللی مارکس
از ۲۹ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۰۴ ‬
 

تراب حق شناس

آرش: دريچه ای که نبايد بسته شود ‬  

نادر (از هلند)

درباره طرح آمريکايی کلمبيا ‬  

سمير امين

بديل سيستم جهانی شده و نظامی شده نوليبرالی
امپرياليسم امروز و تهاجم هژمونی طلبانه ايالات متحده
ترجمه تراب حق شناس و حبيب ساعی ‬
 

فريدريش انگلس

بر مزار مارکس
سخنرانی فريدريش انگلس بر مزار مارکس در گورستان »های گيت« لندن ۱۷ مارس ۱۸۸۳ ‬
 

رامين جوان

به ياد صد و بيستمين سالگرد درگذشت کارل مارکس ‬ ۲۰ خرداد ۱۳۸۲
۱۰ ژوئن ۲۰۰۳

فاطمه فرج

امپراتوری هرج و مرج با چالش روبروست
مصاحبه الاهرام با سمير امين
ترجمه الف پيروز ‬
۷ ارديبهشت ۱۳۸۲
۲۷ آوريل ۲۰۰۳

سمير امين

جاه طلبی بيکران و جنايتکارانه ايالات متحده:
کنترل نظامی کره زمين
ترجمه تراب حق شناس و حبيب ساعی ‬
۲۵ فروردين ۱۳۸۲
۱۴ آوريل ۲۰۰۳

نيما پرورش

گزارشی از هفت سال زندان
بخشی از کتاب »نبردی نابرابر«
ترجمه به انگليسی: شهلا سرابی ‬
۶ مهر۱۳۸۱
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲

طاهر بن جلون

نقش نويسنده در »جهان سوم« ‬ ۲۹ مرداد ۱۳۸۱
۲۰ آگوست ۲۰۰۲

پی ير بورديو

به سوی دانشی متعهد ‬ ۲۹ مرداد ۱۳۸۱
۲۰ آگوست ۲۰۰۲

فرانسوا شاتله

روشنفکر و جامعه ‬ ۲۹ مرداد ۱۳۸۱
۲۰ آگوست ۲۰۰۲

پرويز قليچ خانی

گفت و گو با تراب حق شناس
(به بهانه انتشار کتاب »بر فراز خليج« نوشته محسن نجات حسينی) ‬
۱۷ آذر ۱۳۸۱
۸ دسامبر ۲۰۰۲

تراب حق شناس

کنگره سوم بين المللی مارکس ‬ ۸ آذر ۱۳۸۱
۲۹ نوامبر ۲۰۰۲

سمير امين

سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر
ترجمه بهروز افشين ‬
۴ آذر ۱۳۸۱
۲۵ نوامبر ۲۰۰۲

مصاحبه

اين زورنمای بين طالبان دلار است و طالبان نفت
تونی نِگری، فيلسوف و الهام بخش چپ های انقلابی ايتاليا در دهه ۱۹۷۰
ترجمه تراب حق شناس ‬
۴ آذر ۱۳۸۱
۲۵ نوامبر ۲۰۰۲

رِمی هره را

در کنگره سوم بين المللی مارکس
چهار روشنفکر مارکسيست و بحث درباره سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر
ترجمه تراب حق شناس ‬
۴ آذر ۱۳۸۱
۲۵ نوامبر ۲۰۰۲

 

سرمايه و بشريت
کنگره سوم بين المللی مارکس ‬
۲۱ تير ۱۳۸۰
۲۱ ژوئيه ۲۰۰۱

تراب حق شناس

پژواک کمون پاريس و حماسه آن پس از ۱۳۰ سال ‬ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۰
۲۱ مه ۲۰۰۱

تراب حق شناس

اعتراف به جهل
(در پاسخ به نظر خواهی مجله «آرش») ‬
۲۰ اسفند ۱۳۷۹
۱۰ مارس ۲۰۰۱

خاوير اولَریَگا

مصاحبه با خاوير اولَریَگاريا، عضو کميته هماهنگی «جبهه زاپاتيستی آزاديبخش ملی» (مکزيک) ‬ ۱۷ دی ۱۳۷۹
۶ ژانويه ۲۰۰۱

کارل مارکس

بی اعتنايی به سياست<
ترجمه سهراب شباهنگ ‬
۱۳ دی ۱۳۷۹
۲ ژانويه ۲۰۰۱

تراب حق شناس

حقيقت پای مستوری ندارد ‬  

تراب حق شناس

فرهنگ تاريخی-انتقادی مارکسيسم ‬  

عباس زرندی

نگاهی با فاصله به انتخابات مجلس ‬  

تراب حق شناس

در پاسخ به منتقد گرامی:
تلاش برای برخوردی آگاهانه به حوادث ايران ‬
 

مهرداد آريا

کدام جناح؟ کدام چپ؟
نقدی بر مقاله «جنگ جناح ها و گتمان چپ» ‬
 

تراب حق شناس

جنگ جناح ها و گتمان چپ ‬  

 

تجلی سکولاريسم در تشييع جنازه شاملو ‬  

 

فلسطين: حقوق ملتی در چنگال «توازن» قوای جهانی ‬  

 

نگاهی به اوضاع سياسی سوريه ‬  

 

اعتراضات مخالفان در خارج کشور: محدوديت آن و تاثيرش ‬  

 

از مجلس جديد يا ۳۰-۳۱ خرداد ‬  

 

کنفرانس برلين: هر کسی بر طينت خود تنيد ‬  

 

آنچه در جنبش دانشجويی حاضر و آنچه غايب است ‬  

 

راسپوتين تزاريسم اسلامی و حکم صندوق های رأی ‬  

 

اهميت شاکی خصوصی در تعقيب پرونده جنايات جمهوری اسلامی ‬  

 

رامشگران جمهوری اسلامی در پکن ‬