از_آرمانی9.jpg

 

 کتاب "از آرمانی که می‌جوشد..."

یادنامه شهدای سازمان مجاهدین م.ل و سازمان پیکار

ویراست دوم با تصحیحات و افزوده‌ها: شهریور 1402 = آگوست 2023
نشر اینترنتی: آگوست 2023 = شهریور  1402

 فرمات پی دی اف برای مطالعه و چاپ

 https://www.peykarandeesh.org/files/pdf/book/Shohada-2023.pdf

فرمات پی دی اف جلد کتاب 

https://www.peykarandeesh.org/files/pdf/book/Az%20Armani%20ke%20Mijushad-2023.pdf

 هزینه دریافت کتاب: مخارج چاپ 20 یورو به‌اضافه هزینه پست. 

 برای تهیه کتاب می‌توانید‌ آدرس خود را از طریق سایت اندیشه و پیکار و یا در صفحه فیس‌بوک https://www.facebook.com/sazman.peykar  برای ما بفرستید.

برای پرداخت مخارج، آدرس بانکی در پایین همین صفحه آمده است. با تشکر!

آدرس سایت اندیشه و پیکار: 

  https://peykarandeesh.org/index.php/contacter-nous

 نام بانک:  Frankfurter Sparkasse 1822

 کد بانک:  50050201

IBAN: DE92 5005 0201 0323 8131 00   

SWIFT-BIC HELADEF1822