چاپ
دسته: کتاب

در مُحاصره

مجموعه شعر محمود درویش
ترجمه تراب حق شناس

چاپ اول در سوئد:
آلفابت ماکزیما (استکهلم)
و
خانهء هنر و ادبیات (گوتنبرگ)
تابستان ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)

چاپ دوم: نشر اینترنتی،
انتشارات اندیشه و پیکار
۲۰۰۷

 

در محاصره با صدای تراب حق شناس

فایل صوتی در ۲۵ مگابایت

alt