فهرست انتشارات انديشه و پيكار (يا در همكارى با ناشران ديگر)
 
۱.    رفرم يا انقلاب؟ نوشتهء ارژنگ رحيم زاده. آذر ۱۳۶۱.
۲.    حماسه پيكارگران شهيد در سپيده دم اعدام. دى ۱۳۶۱.
۳.    كميته كردستان در افت و ... افت. نوامبر ۱۹۸۴. (جزوه).
۴.    حمايت از انقلاب ملى فلسطين و حق تعيين سرنوشت و استقلال آن. ژوئن ۱۹۸۵ (جزوه).
۵.    از آرمانى كه مى جوشد: يادداشت هاى روزانه زندان از محسن فاضل، همراه با اسامى، عكس و پيام هاى شهداى پيكار... ۱۳۶۴.
۶.    از بن بست آقاى رجوى تا فداكارى آقاى ابريشمچى: ملاحظاتى چند حول اطلاعيه جديد دفتر سياسى مجاهدين. پوران بازرگان ـ تراب حق شناس ۱۳۶۴.
۷.    بازنده: داستانى از دستگيرى، شكنجه و تسليم قاسم عابدينى. نويسنده؟ خرداد ۱۳۶۴.
۸.    سقوط بهاى نفت و چشم انداز اوضاع اقتصادى جمهورى اسلامى ايران. دى ۱۳۶۵ (جزوه).
[تا اينجا به نام هواداران سابق سازمان پيكار منتشر شده است]

۹.    گاهنامه "انديشه و پيكار" شماره هاى ۱، ۲، ۳، ۴ از آبان ۱۳۶۶ تا آذر ۱۳۷۲.
۱۰.     برگزيده اى از صد شماره نشريه محرمانه داخلى رژيم در هشت دفتر (اسنادى در افشاى رژيم از زبان خودش) از فروردين ۱۳۶۸ تا دى ۱۳۷۰.
۱۱.    فلسفه و ماركسيسم: فلسفه، سياست، ايدئولوژى و... اثر لويى آلتوسر، ترجمهء ناصر اعتمادى. خرداد ۱۳۷۴.
۱۲.     سلمان رشدى و حقيقت در ادبيات نوشتهء صادق جلال العظم ترجمهء تراب حق شناس، انتشارات سنبله، هامبورگ. آذر ۱۳۷۸.
۱۳.     همكارى در تهيهء زيرنويس فارسى و انتشار DVD فيلم مستند "نويسندگان مرزها، سفرى به فلسطين" اثر سمير عبدالله و خوزه راينس، توسط "خانهء هنر و ادبيات" گوتنبرگ (سوئد).
۱۴.     يادداشت هاى زندان محسن فاضل. ترجمه به آلمانى ۱۹۹۱.
Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, Mohsen Fasel
۱۵.     كنگرهء بين المللى ماركس: ماركسيسم پس از صد سال، كارنامه انتقادى و دورنماى آينده. به اهتمام و ويراستارى تراب حق شناس و حبيب ساعى. در سه جلد. جلد يك ۱۹۹۶ و جلد دو ۱۹۹۸ و جلد سه ۲۰۰۲. و يك سى دى حاوى هر سه جلد.
۱۶.     مسئله زن در برخى مدونات چپ: از نهضت مشروطه تا عصر رضا خان. نوشتهء هما ناطق، برگرفته از ماهنامه "زمان نو شماره ۱" تايپ مجدد و تكثير. مارس ۱۹۹۹ (۳۶ ص).
۱۷.     پس از مانهاتان: چهار روشنفكر ماركسيست و بحث در باره سوء قصدهاى ۱۱ سپتامبر. ميزگرد با شركت سمير امين، ايوبنو، ايزابل مونال و ژرژلابيكا. اداره كننده بحث رمى هره را. نوامبر ۲۰۰۱. (جزوه).
۱۸.    ابوجهاد از رهبران بزرگ انقلاب فلسطين و دوستدار انقلاب ما: احساس و خاطره اى از تراب حق شناس. آوريل ۱۹۸۸ (جزوه).
۱۹.     به مناسبت جلسه بحث حول بحران: جاى خالى بحران. خرداد ۱۳۸۵. (جزوه).
۲۰.     نبردى نابرابر. گزارشى از هفت سال زندان، ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸. نويسنده: نيما پرورش. ۱۳۷۴.
۲۱.    What Happened to Us in ۱۹۸۸? A Chapter of the Repoort on Seven Years Imprisonment in Iran. By Nima Parvaresh, ۱۹۹۵
۲۲.     چند نگاه كوتاه به حوادث سياسى ايران: جنگ جناح ها و گفتمان چپ و  مقالاتى ديگر از تراب حق شناس. آگوست ۲۰۰۰. (جزوه).
۲۳.     حكايت هاى آنتونيوى پير. نوشتهء معاون فرمانده شورشى ماركوس. ترجمه بهرام قديمى. ژانويه ۲۰۰۱.
۲۴.     شكوه انتفاضه و تنهايى يك ملت: ۲۰ مقاله در حمايت از آرمان فلسطين نوشتهء استادان و روشنفكران فرانسوى. گزينش و ويراستارى: تراب حق شناس و حبيب ساعى. بهمن ۱۳۷۹ـ فوريه ۲۰۰۱.
۲۵.    آرشيو كامل نشريهء پيكار در پانزده CD، شامل ۱۲۷ شماره نشريهء هفتگى پيكار، ۳۶ ضميمه، تقويم سال ۱۳۶۰ و مجموعه سرودهاى "به ياد قيام". ۲۰۰۱.
۲۶.     با فلسطين در روزهاى سختى: گفتارها و كردارهايى چند. به كوشش تراب حق شناس. آوريل ۲۰۰۲. (جزوه).
۲۷.     كارل ماركس و بازگشت او: نمايشنامهء تاريخى در يك پرده. اثر هوارد زين. ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعى. چاپ اول فوريه ۲۰۰۵.
۲۸.     در محاصره (شعر) محمود درويش. ترجمهء تراب حق شناس. ناشر آلفابت ماكزيما (استكهلم) و خانه هنر و ادبيات گوتنبرگ. چاپ ۱۳۸۵ـ ۲۰۰۶.
۲۹.     وضعيت زن در سنت و در تحول اسلام.  نوشتهء منصور فهمى با مقدمهء محمد حربى. ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعى. آوريل ۲۰۰۷.
۳۰.     در بزرگداشت پوران بازرگان (چند مقاله) آگوست ۲۰۰۷. (جزوه).
۳۱.     لوئيز ميشل: يك عمر سر شار از مبارزه. انجمن دوستداران كمون پاريس۱۸۷۱. ترجمه و انتشار به فارسى ۲۰۰۸. (جزوه).
۳۲.     چهل مقاله از يهودى تباران ضداستعمار فلسطين با صدها امضاء. به اهتمام تراب حق شناس و حبيب ساعى، ناشر مجلهء آرش ـ پاريس. چاپ اول تير ۱۳۸۹ـ ژوئيه ۲۰۱۰.
۳۳.    فايل هاى صوتى: دور اول گفت وگوهاى درونى بين دو سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران و مجاهدين خلق ايران در سال ۱۳۵۴. سپتامبر ۲۰۱۰
۳۴.    هشت فايل صوتى: گفت و گو بين سازمان مجاهدين خلق ايران و گروه منشعب از سازمان چرك هاى فدايى خلق ايران در تابستان ۱۳۵۶. ۲۰۱۱
۳۵.    فايل هاى صوتى: دور دوم گفت وگوهاى درونى بين دو سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران و مجاهدين خلق ايران در سال ۱۳۵۶. ۲۰۱۱
۳۶.     آتش و كلام: تاريخچه اى از ارتش زاپاتيستى آزاديبخش ملى. نوشتهء گلوريا مونيوز راميرز، ترجمهء بهرام قديمى ۲۰۱۰.
۳۷.     دفترهاى زندان. يادداشت ها و تأملات در زندان هاى جمهورى اسلامى ايران. نوشتهء محمد تقى شهرام. مرداد ۱۳۹۰ـ اوت ۲۰۱۱.
۳۸.     تجربهء فعاليت سياسى در تشكل دانشجويان مبارز و نگاهى به جنبش دانشجويى دهه ۱۳۵۰. عباس زرندى. مارس ۲۰۱۲ـ اسفند ۱۳۹۰.
۳۹.     پيكرها بر خاك، ايده ها بر پا: چند سخن از پوران بازرگان به مناسبت پنجمين سالگرد درگذشت او. مارس ۲۰۱۲ـ اسفند ۱۳۹۰.