در ایستکاه قطاری که از نقشه فرو افتاد
غسان کنفانی: ادبیات  مقاومت در فلسطین اشغالی
محمود  درویش: چند شعر و نوشته
ترجمهء تراب حق شناس۱۱۸ صفحه
بها: برابر ۵ یورو به علاوه مخارج پست

کتاب با فرمات پی دی اف با حجم ۱.۴ مگابایتalt


         پس از ۱۹۴۸ در ادبیات فلسطین نهضت جدیدی پایه ریزی شد. شعر که عنصر اساسی این نهضت شمرده می شود، در سالهای اخیر به پیشرفت های قابل ملاحظه ای از لحاظ محتوی و تکنیک نایل آمده است. دوران کوتاه خاموشی پس از ۱۹۴۸ بیداری بزرگی به دنبال داشت و شعر ملی سرشار از شور ملی مردم، تحت تأثیر گرایش های ادبی عربی و خارجی، به تدریج قواعد سنتی تکنیک را کنار گذاشت، فوران احساساتی کهنه به دور ریخته شد و احساسی آمیخته به اندوهی ژرف که با واقعیت های وضع موجود بیشتر منطبق بود در آن منعکس گردید. از سوی دیگر ادبیات نهضت مقاومت در داخل فلسطین اشغال شده با اختلافات عقیدتی روبرو شد. با مهاجرت یک نسل از نویسندگان و روشنفکران بنیان استوار ادبیات عرب در فلسطین از هم گسست. آنان که مهاجرت نکردند بیشتر جامعه ای روستائی را تشکیل میدادند که در معرض انواع آزار و شکنجه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشت و در وضعی به سر می برد که در هیچ جای دنیا نظیر آن را نمی توان یافت.     
از نوشته غسان کنفانی - ۱۹۶۶