همزمان با ۸ مارس، روز جهانی زنalt

منتشر شد:

۲۷۰ صفحه، ۱۰ یورو

در ادامه همکاری ما با ظفاری‌ها غیر از اداره رادیو به فارسی که عمدتا مسایل افشاگرانه

 

راجع به ایران و خطاب به سربازان ایرانی و آگاه کردن آن‌ها به هدف‌های ضد انقلابی رژیم و تاکید بر سرنوشت مشترک خلق‌های ایران و عرب بود، سازمان ما یک پزشک و یک پرستار زن به منطقه اعزام کرد، دکتر محبوبه افراز و خواهرش رفعت افراز. در منطقه درگیری و پشت جبهه پزشکان کوبایی حضور داشتند. این نخستین بار بود که زنان عمانی پزشک زن می‌دیدند و برای‌شان خیلی رضایت بخش بود. آن دو چندین ماه زیر بمباران و در شرایط سخت محیط، فعالیت مبارزاتی داشتند که نمونه‌ای از جسارت انقلابی آن‌ها و همبستگی انترناسیونالیستی ما با خلق عمان بود.

 

کتاب با فرمات پی دی اف با حجم ۸ مگابایت

 

نقد مشی مسلحانه چریکی و برخی مواضع یگر سازمان

بحث محبوبه افراز در جلسهء آموزشی پاریس