مبارزه زنان يکی از مبارزات محوری ضدسرمايه‌داری است

برگردانِ جواد گنجی
گفت وگویی خواندنی با خانم سیلویا فدريچي، مارکسیست- فمنیست بلند آوازه ی ایتالیایی،

 

و یک معرفی کوتاه از اثر ارزنده ی او: «كاليبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت اوليه» (٢٠٠٤).

  • calibanandthewitch.jpgگفت ‌وگو با سيلويا فدريچی

 

نگاهی به کتاب کالیبان و ساحره
علی سالم

مقاله زیر نیز در این باره خواندنی ست
http://www.peykarandeesh.org/articles/791-federici.html