تظاهرات ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ در پاریس


جنبش مردمی در فرانسه از ماه مارس ادامه دارد. دولت "سوسیالیستی" فرانسه برای خوشرقصی در مقابل کارفرما و همینطور کمیسیون اروپا و به بهانه مبارزه با بیکاری و در جهت رشد اقتصادی، این حمله به قانون کار را پی ریزی کرد. اولین عکس العمل مخالف با این قانون جدید کار از جانب جوانان بود. در پایان ماه فوریه یعنی در شرایطی که دولت هنوز در تدارک این قانون ضدکارگری بود، بلافاصله که خبر تدارک آن در مطبوعات نشت کرد، جمعی از سایت‌های مترقی که هر کدام کانالی روی یوتوب دارند، گرد آمده و یک اعتراضیه در شکل ویدئویی یوتوبی با علامت مشخصه " # ما بیش از این ها ارزش داریم"  ( حاشیه ۱) منتشر کردند. این ویدئو در سطح وسیعی در فضای مجازی پخش و در فاصله کمتر از یک هفته بیش از یک میلیون بار دیده شد.

altپس از راه افتادن اعتراض از این طریق، محصلین، دانش آموزان دبیرستانها و دانشجویان به جنبش در آمدند و ماه مارس را سراسر مملو از مبارزات خود کردند. در پایان ماه مارس جنبش شب ایستاده به جنبش دانش آموزان و دانشجویان جنبه عمومی داده، هم در عمق و هم در سطح ابعاد آنرا گسترش داد. جنبش کارگری هم که همواره بر سر خواسته‌های صنفی و برای حفظ موقعیت خود در مبارزات موضعی بود، از ماه آوریل بصورت تمرکز یافته وارد جنبش شد و از اواسط ماه مه قدرت عظیم خود را آشکار کرد. اعتصابات و بلوکاژها کل فرایند تولید را به شدت مختل نمود و در مواردی این آکسیونها هنوز هم ادامه دارند. همگرایی این جنبشها (یعنی جوانان، شب ایستاده و جنبش کارگری) که در تظاهراتهایی که به فراخوان سندیکاها برگزار می‌شد بارز می‌گشت،  هرچه سیاسی‌تر و رادیکالیزه‌تر شد تا به نقطه اوج ۱۴ ژوئن کشید.

تظاهرات ۱۴ ژوئن نه تنها از لحاظ کمی (چند صد هزار نفر) با اهمیت است، بلکه به لحاظ کیفی، در شعارها و شکل تهاجمی آن نیز شایسته توجه است.

در اینروز دیدیم که در برخورد با وحشی‌گری پلیس، در بسیاری مواقع کارگران و اعضاء سندیکاها در کنار جوانان به تعرض دست زدند (حاشیه ۲) بطوریکه دولت مشخصاً سندیکای س ژ ت را به رفتار "دو پهلو" و "مبهم" متهم نمود و حتی تهدید کرد که تظاهرات آتی را ممنوع خواهد کرد.

گزارش ویدئویی که در زیر ملاحظه می کنید توسط سایت "لابا سی ژی سویی"  Là-bas si j'y suis تهیه شده که گرداننده آن دانیل مرمه Daniel Mermet است. او که چندی پیش از رادیو فرانسه اخراج شد، برنامه اش را به انترنت منتقل کرده است.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حاشیه ۱
https://www.youtube.com/channel/UCKUG4Vx53w7NyB2xpxKCOig
سایتهایی که در این حرکت شرکت داشتند:

- Dany Caligula : https://www.youtube.com/use...
- Le fil d'Actu : https://www.youtube.com/cha...
- Usul & Charles Oscar Salmacis : https://www.youtube.com/use...
- Naya - La Ringarde : https://www.youtube.com/cha...
- La télé de Buffy Mars : https://www.youtube.com/cha...
- Osons Causer : https://www.youtube.com/cha...
- Klaire Fait Grrr : https://www.youtube.com/cha...
- Histony : https://www.youtube.com/cha...
- Le Stagirite : https://www.youtube.com/use... 
- Horizon Gull : https://www.youtube.com/cha... 
- Bonjour Tristesse : https://www.youtube.com/cha...


حاشیه ۲
در ابتدای ویدئو حمله کارگران به یک صف پلیس را می بینیم
https://www.youtube.com/watch?v=TVJlunWZ4us