اول ماه مه روز همبستگى كارگران در سراسر جهان براى رهايى از مشقات روز افزون سرمايه دارى و بيان خواسته هاى آنان جهت برپايى دنيايى عارى از ظلم و ستم و استثمار است
با گذشت بيش از يك قرن از مبارزات كارگران دستاوردهاى بيشمارى به قيمت جان باختن و زندانى شدن و اخراج هزاران كارگر در كشورهاى مختلف جهان بدست آمده است
با توجه به وضعيت زندگى در قرن بيست ويكم  انتظار مى رود با تحولات و پيشرفت جوامع بشرى كارگران از موقعيت مطلوبترى بهره مند شوند متاسفانه در حال حاضر شاهد تغيير قانون كار هستيم كه كارگران هيچگونه دخالتى در روند آن ندارند ،طبق اصلاحيه قانون كار كليه دستاوردها پايمال و موجب فقر و بيكارى روز افزون كارگران  خواهد شد لذا در حال حاضر در قانون كار فعلى اگر اصلاحاتى هم نياز باشد تنها بايد در فصل ششم اين قانون عمل شود تا موانع سر راه ايجاد تشكلهاى مسقل كارگرى هموار گردد و كارگران بتوانند براى تصميماتى كه به حقوق و معيشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقيم داشته باشند در چنين حالتى قطعا" دستمزدهاى ۳۸۹ هزارتومانى كه تنها يك چهارم دستمزد واقعى مى باشد تصويب نخواهد شد .
از نظر ما همه اينها براى ميليونها خانواده كارگرى مستاصل از تامين حداقل معيشت در شرايط كنونى، معنائى جز درماندگى بيشتر براى گذران زندگى و تحميل فقر و فلاكتى روز افزون بر آنها ندارد،. در اين راستا ما كارگران با ابراز انزجار از وضعيت موجود، همگان را در تمامى نقاط كشور به طرح متحدانه و سراسرى خواستها و مطالبات شان فرا ميخوانيم و در شرايط حاضر خواهان تحقق بى درنگ مطالبات زير هستيم:
۱- آزادى بى قيد و شرط برپايى تشكل هاى مستقل كارگرى، اعتصاب، اعتراض، راهپيمائى، تجمع و آزادى بيان و مطبوعات حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد ضمن برچيده شدن كليه نهادهاى دست ساز دولتى از محيطهاى كار و زندگى، به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعى كارگران و عموم مردم ايران به رسميت شناخته شوند.
۲- ما جامعه اى را كه اقليتى صاحب ثروت وسرمايه هاى كلان باشند واكثريتى هم نان شب نداشته باشند بر نخواهيم تافت. از نظر ما ناچيز دستمزدها و افزايش سرسام آور هزينه هاى زندگى اهانت به منزلت انسانى و حق حيات كارگران است. ما تعيين چنين سطح دستمزدى را تحميل بيش از پيش فقر و فلاكت مطلق بر ميليونها خانواده كارگرى ميدانيم و با رد شيوه كنونى تعيين و تعيين دستمزدها توسط نماينده هاى واقعى كارگران بر اساس بالاترين استانداردهاى زندگى بشر امروز هستيم.
۳- ما خواهان محو قراردادهاى موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شركتهاى پيمانكارى و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعى، تامين امنيت شغلى كارگران و رعايت بالاترين استاندارد هاى بهداشت و ايمنى در محيطهاى كار و زندگى هستيم
۴-  دستمزدهاى معوقه كارگران بايد فورا و بى هيچ عذر و بهانه اى پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستى به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائى تلقى گردد و خسارت ناشى از آن به كارگران پرداخت شود
۵-  اخراج و بيكار سازى كارگران به هر بهانه اى بايد متوقف گردد و تمامى كسانى كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكارى متناسب با يك زندگى انسانى برخوردار شوند
۶-  به رغم اينكه سازمان تامين اجتماعى با دسترنج و پول كارگران به يكى از نهادهاى داراى ثروت نجومى در ايران تبديل شده است اما اين سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآورى سرمايه تنها به فكر كاهش خدمات درمانى و دريافت فرانشيز از كارگران بيمار است. ما بيمه هاى تامين اجتماعى را حق مسلم تمامى آحاد جامعه ميدانيم و خواهان اداره اين نهاد بدست نماينده هاى منتخب كارگران در سراسر كشور هستيم.
۷- ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات كارگرى ، خواهان آزادى فورى و بى قيد و شرط كليه كارگران زندانى و توقف فورى پيگرد هاى قضايى عليه آنان هستيم
۸-  ما خواهان برابرى حقوق زنان و مردان در تمامى عرصه هاى زندگى اجماعى ، افتصادى ، سياسى و فرهنگى و خانوادكى هستيم
۹-  ما خواهان برخوردارى تمامى بازنشستگان از يك زندگى مرفه و بدون دغدغه اقتصادى و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمرى بازنشستگان و بهره مندى آنان از تامين اجتماعى و خدمات درمانى هستيم
۱۰-  كار كودكان بايد ملغى گردد. برخوردارى كودكان و والدين آنها از تامين اجتماعى گسترده و كامل، امكانات آموزشى رفاهى و بهداشتى يكسان و رايگان جدا از موقعيت اقتصادى و اجتماعى خانوادگى شان، نوع جنسيت و وابستگى هاى ملى و ن‍‍ژادى و مذهبى مى بايدبرسميت شناخته شود.
۱۱-  ما ضمن قدردانى از تمامى حمايت هاى بين المللى كارگرى و مردمى از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاى كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مى دانيم و بيش از هر زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى كارگران براى رهايى از مشقات نظام سرمايه دارى تاكيد مى كنيم
۱۲- اول ماه مه بايد تعطيل رسمى اعلام گردد و در تقويم رسمى كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزارى مراسم اين روز ملغى گردد
سنديكاى كارگران شركت واحد اوبوسرانى تهران و حومه
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱


سنديكاى كارگران شركت واحد منتظر ارسال نظرات وپيشنهادات دوستان مى باشد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
www.syndicavahed.biz
صندوق پستى : ۴۵۵۷ - ۱۱۱۵۵