چاپ
دسته: ادبيات و هنر

Don_Quixite-Picaso.jpg

"فلسفۀ دون کیشوت"، به یاد اسماعیل خویی