چاپ
دسته: جنبش زاپاتیستی

Isisi-zapatistas.jpgگزارشی از بندر ویگو در گالیسیا، اسپانیا