thumbnail1_2.jpg

 برای زندگی: عزیمت "نابهنگامان" به اروپا

 کمیسیون ششم زاپاتیستی [ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا]

 مکزیک - ۳۰ اوت ۲۰۲۱

 خطاب به:

 اروپای پایین، سمت چپ

 جانبداران ششمین بیانیه در سطوح کشوری و بین‌المللی

 سازمان‌ها، گروه‌ها و جمع‌هایی که در جستجوی حقیقت و عدالت برای غایبانشان هستند.

 خواهران، برادران، خواهربرادران

 رفقای زن، مرد و دگرباش

   

در ابتدای این سخنان مایلیم دُرودی بفرستیم به مبارزه‌و تلاش تمام افرادی که به دنبال غایبین و مفقودالاثرشده‌گانشان می‌گردند. مبارزه‌ی آنها نیز، بیش از هر چیز، مبارزه برای زندگی است. اینکه در چنین روزی آنچه که می‌خواهیم به اطلاعتان برسانیم را اعلام می‌کنیم، تصادفی نیست:

نخست- پس از پشت سرگذاردن بینهایت روندهای اداری، موانع و مشکلات، اعلام می‌کنیم که گروهان هوابُرد زاپاتیستی که آن را «نابهنگام» می‌نامیم، روز ۱۳ سپتامبر سال ۲۰۲۱ از مکزیک به سمت اروپا حرکت خواهد کرد.

دوم- مقصد شهر وین واقع در جغرافیایی خواهد بود که اتریش می‌نامندش و در دو گروه سفر خواهیم کرد.

سوم- گروه اول روز ۱۳ سپتامبر حدود ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه از مکزیکوسیتی عازم خواهد شد. در ساعت ۶ صبح روز ۱۴ سپتامبر، به شهر مادرید واقع در جغرافیایی که اسپانیا می‌نامندش خواهد رسید. پس از توقفی دو‌ساعته و تعویض هواپیما، در ساعت ۸:۲۰ دقیقه مجددا پرواز خواهد کرد تا در ساعت ۱۱:۰۵ صبح روز ۱۴ سپتامبر در شهر وین اتریش فرود بیاید. گروه دومی، در همان روز ۱۳ سپتامبر، در ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه از مکزیک عازم شده و پس از توقف در مادرید در ساعت ۱۴:۳۵ دقیقه روز ۱۴ سپتامبر، در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز به سوی وین پرواز خواهد کرد تا در ساعت ۱۹ روز ۱۴ سپتامبر در آن شهر به زمین بنشیند.  

چهارم- "نابهنگام" در قالب ۲۸ گروه "شنود و سخن" (که هر گروه شامل ۴ تا ۵ رفیق خواهد بود)، یک گروه "بازی و شیطنت" و یک مسؤل هماهنگی سازماندهی شده است. بدین ترتیب، گروهان "نابهنگام" می‌تواند در آن واحد ۲۸ گوشه‌ی جغرافیای اروپا را تحت پوشش قرار دهد. چند روز بعد، هیئت کنگره‌ی ملی بومی- شورای بومی دولت و جبهه‌ی خلق‌های مدافع زمین و آب نیز به آنها خواهند پیوست. در کنار این هیئت از سازمان‌های خواهر، کار گُردان ۴۲۱ را ادامه خواهیم داد که در حال حاضر، مشغول پوشش دادن جغرافیای است که سوئیس نام دارد.

پنجم- در چند روز آینده تاریخ حرکت‌مان از بذرگاه "فرمانده رامونا" برای گردهم آمدن در حلزون "خاسینتو کانک"، واقع در سن کریستوبال دلاس کاساس در چیاپاس را مشخص خواهیم کرد. از آنجا با کاروانی از اتومبیل و از راه زمینی به سمت مکزیکوسیتی خواهیم رفت، و تا فرارسیدن روز و ساعت سفرمان، در محل کارمونا ای وایه [مرکز فرهنگی] مستقر خواهیم بود؛ محض اطلاع آنهایی که بخواهند ما را در این عزیمت و سفر از سن کریستوبال به مکزیکوسیتی همراهی کنند.

ششم- این تلاشِ خود را (که بسیاری از افرادی که زاپاتیست نبوده یا حتی ضدزاپاتیست بودند و در آن سهم داشته‌اند) به تمامی مفقودالاثرشده‌ها تقدیم می‌کنیم، به خانواده‌هایشان که از فقدان آنها رنج می‌برند، و بیش از هر چیز به زنان و مردانی که برای یافتنشان تلاش می‌کنند، برای به دست‌آوردن حقیقت و عدالتی که همه ما نیازمند و شایسته‌ی آن هستیم. بدانند که الگوی رفتاریشان، کار خستگی‌ناپذیرشان، تسلیم نشدنشان، سر فرودنیاوردن و خود را نفروختنشان، برای ما خلق‌های زاپاتیست به منزله‌ی درسی‌ست از کرامت انسانی و تعهد راستین به مبارزه برای زندگی.

طی روزهای اقامتمان در مکزیکوسیتی، اقدام به تحویل اسنادِ مجامعِ عمومیِ همبودهای زاپاتیستی، غیرزاپاتیستی و ضدزاپاتیستی خواهیم کرد، گزارش‌های مجامع عمومی‌شان و توافق‌نامه‌های آن در رابطه با حمایت از مبارزه در راه دستیابی به حقیقت و عدالت در حق قربانیان خشونت، طبق همه‌پرسی انجام گرفته در روز اول اوت سال ۲۰۲۱.

همین.

از کوهستان‌های جنوب شرقی مکزیک

معاون فرمانده شورشی: مویسس

مسئول کل هماهنگی سفر برای زندگی/ فصل اروپا

هنوز مکزیک. سال ۵۰۱