«همايش خلق‌های بومی آمريکا»
از ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۰۷
و
« همايش زنان زاپاتيست با زنان جهان»
از ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷ تا ۱ ژانويهء ۲۰۰۸

با انتشار ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا، در ژوئن ۲۰۰۵، زاپاتیست‌ها در راستای استراتژی سیاسی خود یعنی مبارزه علیه سرمایه‌داری، همهء نیروهای سیاسی ضد سرمایه‌داری مکزیک را به تشکیل یک سازمان سیاسی سراسری فراخواندند (ن.ک. به:استراتژی جديد زاپاتيست ها برای تدوين و اجرای يک برنامهء مبارزه سراسری ملی- ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا در بخش جنبش زاپاتیستی سایت انتشارات اندیشه و پیکار). در ادامهء همین سیاست در پایان یک دوره بحث و گفتگو با نیروهای مختلف، در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ در روستای لاگرروچا در چیاپاس، «کارزاری دیگر» رسماً تولد یافت. (ن.ک. به: «‬کارزاری ديگر‮» ‮(‬گزارشی از يک اجلاس عمومی زاپاتيستی‮) در بخش جنبش زاپاتیستی سایت انتشارات اندیشه و پیکار) همان‌جا معاون‌فرمانده شورشی مارکوس اعلام کرد که برای شنیدن نظرات و پیشنهادات دیگران هیئتی به سراسر مکزیک سفر خواهد نمود. خود وی به عنوان «نمایندهء شماره صفر»، اولین فرماندهء زاپاتیستی بود که از شمال تا جنوب مکزیک را پیمود و با افراد و گروه‌های سیاسی مختلف به بحث و گفت و گو نشست. سفر شش ماههء فرمانده مارکوس که از روز اول ژانویهء ۲۰۰۶ آغاز شده بود با سفر یک هیئت ۱۱ نفره متشکل از فرماندهان مرد و زن زاپاتیست، به عنوان دومین دور «کارزاری دیگر» ادامه یافت.
در عرصهء بين‌المللی نيز زاپاتيست‌ها نيروهای ضد سرمايه‌داری را به همکاری فراخواندند. حاصل اين فراخوان تا به امروز دونشست تحت عنوان «همايش خلق‌های زاپاتيست با خلق‌های جهان‌» بود (اولی از ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ تا ۲ ژانويهء ۲۰۰۷ با شرکت بيش از ۳ هزار نفر از چهل کشور، و دومين همايش از ۲۰ تا ۲۸ ژوئيه سال ۲۰۰۷ برگزار شد که در آن در پاسخ به دعوت کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل جنبش زاپاتيستی، از جمله نمايندگان نيروهای زير حضور داشتند: جنبش کارگران روستائی بدون زمين MST- برزيل، ليگ (اتحاديه) دهقانان کُره، فدراسيون سنديکای کشاورزان اندونزی، کنفدراسيون ملی زنان دهقان- بوليوی، سنديکای دهقانان سرزمين باسک، ارگان هماهنگی سازمان‌های روستائی آمريکای لاتين، فدراسيون ملی زنان روستائی- جمهوری دومينيکن، راه دهقانی- آمريکای مرکزی، اتحاديهء دهقانان پارتيا کيسن- هندوستان، شبکهء دهقانان شمال تايلند، شورای فقرای تايلند، کارگران کشاورزی منطقهء مرزی- ايالات متحدهء آمريکا و مکزيک، اتحاديهء دهقانان کبک- کانادا کارگران روستائی).
نشست بعدی «همايش خلق‌های بومی آمريکا» است که از تاريخ ۱۲ تا ۱۴ ماه اکتبر ۲۰۰۷ در ويکام، در شمال مکزيک خواهد بود. در همايشی که زاپاتيست‌ها، مسئولين بوميان ياکی و «کنگرهء ملی بوميان» مشترکاً فراخوانده‌اند، محور اصلی بحث وضعيت بوميان‌ خواهد بود.

در در ادامهء همين سياست است که زاپاتيست‌ها فضای خاصی را برای زنان در نظر گرفته‌اند. به گمان ما اين فضا مناسب‌ترين مکان برای آشنائی با جنبش زنان بومی چياپاس و رشد آنان است. خانم اِوِريلدا، کانديد عضو کميتهء مخفی انقلابی بوميان - فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزديبخش ملی که در روز ۲۸ ژوئيه ۲۰۰۷ طی دومين همايش زاپاتيست‌ها با خلق‌های جهان برای اين همايش فراخوان داد، تأکيد کرد که «موضوع اصلی، و يگانهء اين همايش، زنان زاپاتيست خواهد بود. به ويژه به اين منظور که ما زنان روستا‌های زاپاتيست با رفقای زن چه از مکزيک و چه از سراسر جهان، گرد هم آئيم.»
وی گفت زنان زاپاتيست با رفقای زن مکزيک و جهان سخن خواهند گفت، و اين همايش امکانی‌ست برای گفت و شنود در مورد سازماندهی زنان زاپاتيست.
سومين همايش خلق‌های زاپاتيست در روزهای آخر دسامبر ۲۰۰۷ برگزار می‌شود.

برای اطلاع بيشتر ن. ک. به:
اسپانيائی:
http://zeztainternazional.ezln.org.mx
انگليسی:
http://www.narconews.com/otroperiodismo/en.html
فرانسه:
http://www.narconews.com/otroperiodismo/fr.html
آلمانی:
http://www.narconews.com/otroperiodismo/de.html
http://chiapas.ch
فارسی:
http://www.peykarandeesh.org/ezlnIndex.html