گروهی از فعالین انگلیس به مدت ۱۷۴ روز (یعنی حدود ۶ ماه) از انگلستان تا اورشلیم پیاده می‌روند تا در صدمین سالگرد انعقاد پیمان بالفور که سرزمین فلسطین به اسرائیل اعطا شد, از مردم فلسطین عذر خواهی کنند. این فعالین کارزاری را به راه انداخته‌اند تا اشغال فلسطین توسط اسرائیل را رد کنند.
دولت فلسطین تهدید کرد چنانچه انگلستان همچنان بر بزرگداشت این واقعه پافشاری نموده و از مردم فلسطین عذر خواهی نکند، به دادگاه‌های بین المللی متوسل خواهد شد.


کریس، یکی از این فعالین، هزاران کیلومتر از میان  از یازده کشورپیمود تا همراه با دیگر رفقای انگلیسی به فلسطین  بروند و مخالفت خود را با پیمانی که در آن وزیر امور خارجه وقت، آرتور جیمز بالفور صد سال پیش سرزمین فلسطین را به یهودیان اعطا کرده بود اعلام کنند.
بیش از صد فعال، همراه با فلسطینیان با گذر از میان روستاها شاهد گسترش شهرک سازی‌های اسرائیلی بودند.
الیاس دیس یکی از اعضای "دفتر سرزمین های مقدس" توضیح میدهد که چگونه طی سال‌ گروه‌های مشابهی را به منظور افزایش آگاهی از تاثیر این اشغال گرد هم می‌آورند.
روستاییان و فرزندانشان در طول این سفر به استقبال راهپیمایان می‌رفتند.
دولت انگلستان باوجود صدسال زجری که تا به امروز نیز ادامه دارد، همچنان برای "بیانیه بلفور" بزرگداشت  میگیرد.

برگرفته از سایت العربیه
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/10/29/British-activists-walk-from-UK-to-Palestine-to-apologize-for-Balfour-Declaration-.html

ترجمه برای سایت اندیشه و ​پیکار
۲۹ اکتبر ۲۰۱۷