چاپ
دسته: فلسطین
 در آغاز دههء 1990 پارلمان بین المللی نویسندگان به همت جمع کثیری از نویسندگان جهانی مانند پی ـ یر بوردیو، ژاک دریدا، سلمان رشدی، محمود درویش، بای دائو، خوزه ساراماگو و... در فرانسه تشکیل شد و با توافق با شهرداری های مختلف اروپا خدماتی را به نویسندگان و هنرمندانی که در کشورهای خود از آزادی بیان و نشر و آفرینش هنری محروم بودند عرضه کرد. در سال 2002 رام الله در محاصرهء نیروهای اسرائیلی قرار داشت. از این رو هیأتی از طرف پارلمان بین المللی نویسندگان از جمله چند تن برندهء جایزهء نوبل به منظور دیدار با محمود درویش که او نیز در محاصره بود و همچنین اطلاع از آنچه در فلسطین می گذشت و حمایت از حقوق مردم آن، به این سرزمین سفر کردند.
فیلم 80 دقیقه ای «نویسندگان مرزها» ساختهء سمیر عبدالله و خوزه راینس گزارش مستندی ست از این سفر با زیرنویس فارسی. لینک های زیر، به ترتیب، فیلم را از بخش اول تا چهارم نشان می دهد.
http://www.youtube.com/watch?v=qrbFoGv6YL8
http://www.youtube.com/watch?v=-1FKuoyczWs
http://www.youtube.com/watch?v=YTN5W8wyb8w
http://www.youtube.com/watch?v=qZ5MEnu3CRs
از انتشارات خانه هنر و ادبیات ـ گوتنبرگ، سوئد