برادران و خواهران عزیز هنردوست،
در زیر یک رشته طرح های جدید درباره کارزار "بایکوت، خودداری از سرمایه گذاری، و مجازات" (BDS) علیه اسرائیل را ملاحظه  می کنید. این طرح ها از حق تألیف معاف است، یعنی کارزارهای ب. د. اس. در سراسر دنیا آزادند که از آن ها استفاده کنند. چه خوب که مردم این طرح ها را در بلاگ ها، روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، پوسترها... تکثیر کنند تا بایکوت علیه اسرائیل را هر چه بیشتر دامن زنند.
سپاسگزارم
کارلوس لاتوف

http://www.indybay.org/newsitems/2010/09/04/18657717.php

http://twitter.com/CarlosLatuff