راهپیمایی بر ضد شروع مذاکرات اسراییل - فلسطین
http://www.youtube.com/watch?v=O_6LO2hdIlg


راهپیمایی علیه مذاکرات و عادی شدن روابط بین اسراییل - فلسطین
http://www.youtube.com/watch?v=yF-IfN7Uw1Q

پلیس تظاهرات بر ضد مذاکرات اسراییل - فلسطین در رام الله را سرکوب می کند
تظاهرات را جبهه خلق برای آزادی فلطسین بر پا کرده بود
http://www.youtube.com/watch?v=Cy0SdlxW8V8