چاپ
دسته: فلسطین

ما خواستار تحریم کالاهای اسرائیلی هستیم!
انجمن‌های متعدد از تصمیم دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵ مبنی بر غیرقانونی بودن خواست تحریم کالاهای اسرائیلی خشمگین و معترض‌اند. در زیر یک فراخوان جدید با امضای بسیاری از مبارزین، روشنفکران و مسئولین سیاسی جهت دفاع از کارزار ب.د.اس (تحریم، خودداری از سرمایه‌گذاری و مجازات اسرائیل) که فلسطینی‌ها در ۴ ژوئیه ۲۰۰۵ آن را به راه انداخته‌اند:

.jpgما در برابر تصمیم دیوان عالی کشور به تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵ تسلیم نمی‌شویم! در این تاریخ دادگاه مزبور در دو حکم اعلام کرد که خواست تحریم کالاهای اسرائیلی غیرقانونی ست و محکومیت سنگین چند تن از فعالین جنبش ب.د.اس را نیز تایید نمود. ماده قانونی که دادگاه مزبور بدان استناد کرده عبارت است از قانون مطبوعات که در آن "دامن زدن به تبعیض، کینه یا خشم علیه شخص یا گروهی از اشخاص به دلیل نژادی، وابستگی به یک قوم یا ملت یا یک مذهب خاص جرم تلقی می‌شود". این تصمیم بیش از اینکه تعجب‌انگیز باشد، مفتضحانه ست. فرض براین بوده که این قانون از فرد یا گروهی که به خاطر عضویت یا عضویت نداشتن در یک قوم، ملت، نژاد یا مذهب خاص، قربانی انواع تبعیض شده محافظت کند. این قانون به هیچ‌رو مانع از آن نیست که یک شهروند بتواند خواستار بایکوت محصولات یک کشور باشد. چندین بار سازمان‌های مختلف در سراسر جهان بایکوت برمه، روسیه، چین و یا مکزیک را درخواست کرده‌اند بی‌آنکه هرگز چنین شرط قانونی در برابر آن‌ها ذکر شده  باشد. باوجود اصرار وزارت دادگستری، اکثریت دادگاه‌های فرانسه که در سال‌های اخیر از آن‌ها در خواست شده تا در باره این مسئله داوری کنند، از قبول اینکه خواست بایکوت محصولات اسرائیلی خلاف قانون است سرباز زده‌اند. با این تصمیمِ دیوان عالی کشور، فرانسه تنها کشور دمکراتیک جهان است که چنین ممنوعیتی را پذیرفته است. برای کشوری که در طول یک سال گذشته مدام بر تعهد خود به آزادی بیان پای فشرده، این یک وضعیت متناقض است و به احتمال زیاد دادگاه حقوق بشر اروپا این داوری نابجا را لغو خواهد کرد. از این هم فراتر، دادگاه عالی کشور باید مسئولیت این تصمیم را قبول کند و به اصول جهانی، به ویژه آزادی بیان احترام بگذارد.
جنبش ب.د.اس در بستر انفعال جامعه بین‌المللی شکل گرفت که توانایی پایان بخشیدن به شهرک سازی‌ها و حمایت از فلسیطینی‌ها در برابر بدرفتاری روزانه ارتش اسرائیل و کولون‌ها را ندارد. جنبش تحریم، بایکوت با رشد موفقیت‌آمیزی در سراسر جهان روبرو بوده و تنها وسیله غیر خشنونت‌آمیز برای فشار بر اسرائیل است. این موضوع باعث می‌شود همه کسانی که می‌خواهند همبستگی مسالمت‌آمیز خود را با مردم فلسطین و نیز اعتراض خود را علیه رفتاری که جامعه  بین‌المللی به نفع اسرائیل پیش می‌برد بیان کنند. جامعه بین‌الملل نقض مداوم قوانین بین‌المللی از طرف اسرائیل را نادیده می‌گیرد، به این دلیل است که ما خواستار حمایت و تقویت جنبش ب.د.اس و تحریم محصولات اسرائیلی هستیم.  

Ahmed Abbes, Directeur de recherche au CNRS, Paris مدیر تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات ملی فرانسه
Sihame Assbague, militante associative  فعال اجتماعی    
Etienne Balibar, Professeur émérite, Université de Paris-Ouest Nanterre
فیلسوف و مارکس شناس، استاد تئوری و فلسفه سیاسی در دانشگاه پاریس نانتر، دانشگاه کالیفرنیا ایروین و دانشگاه کینگستون

Saïd Bouamama, sociologueجامعه شناس و فعال اجتماعی   
Rony Brauman, médecin, essayisteدکتر، مقاله نویس، متولد اورشلیم، عضو سابق پزشکان بدون مرز،
Sonia Dayan, Professeure émérite à l'Université Paris Diderot-Paris۷
 جامعه شناس و فیلسوف از خانواده‌ای یهودی تبار، استاد ممتاز در دانشگاه پاریس دیدرو-پاریس ۷
Christine Delphy, sociologue, cofondatrice de Nouvelles Questions Féministes
 جامعه شناس فرانسوی، فمینیستی، نویسنده و نظریه پرداز،  از بنیانگذاران مجله مسائل فمینیستی با سیمون دوبوار در سال ۱۹۷۷
Alain Gresh, journalisteنویسنده، روزنامه نگار در لومند دیپلماتیک 
Nacira Guénif, sociologue, Université Paris ۸
 جامعه شناس و انسان شناس فرانسوی، استاد دانشگاه در دانشگاه پاریس۸ 
Christian Salmon, écrivain نویسنده و پژوهشگر در مرکز تحقیقات برای هنر و زبان    
Azzedine Taïbi, maire de Stains      شهردار شهر استن    
 Marie-Christine Vergiat, députée européenneنماینده پارلمان اروپا   
منبع: مدیا پارت و اروپالستین
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/190116/nous-appelons-au-boycott-des-produits-israeliens
http://www.europalestine.com/spip.php?article11462
ترجمه  برای سایت اندیشه و پیکار