تارنمای نشر نقطه، پس از ماه‌ها تلاش، اینک آماده‌ی استفاده‌ی کاربران شده است.

راه‌اندازی این تارنما، پاسخ به درخواستِ مکرر آنهایی‌ست - به ویژه در ایران - که خواهان دسترسی آسان به فرآورده‌های فکری نشر نقطه بوده‌اند؛ چون نسخه‌ی کاغذی بخش مهمی از این فرآورده‌ها که در بیست سال گذشته تهیه شده، دیگر برای فروش موجود نیست.

 

عرضه‌ی عمومی این تارنما و استفاده‌ی رایگان از بخش عمده‌ی آنچه نشر نقطه به انتشار رسانده، بدون همیاری، پشتگرمی، پشتیبانی و کمک‌های سخاوتمندانه‌ی دوستان نقطه ممکن نمی‌شد.

امیدواریم که ثمره‌ی کار، مورد پسند و استفاده‌ی شما قرار گیرد.

 

نشانی تارنمای نشر نقطه:

www.noghteh.org